jsme na facebook

Vážení a milí čtenáři,

začátkem roku 2019 jsem publikovala v časopisu Čechoaustralan úvodník o jedné z významných australských mediálních osobností, Kerri Ann Kennerley, jejíž pestrý životopis jsem tehdy právě dočetla. Závěrem dramatické biografie její bonvivánská autorka dodala dost možná všeobecné poučení, které ovšem během následujícího roku naplnilo vyřčené proroctví. „If people want to know about survival I can confidently say: life will change. Nothing is surer than that. You never know what the universe is thinking. So embrace it. – Jestli chce někdo něco vědět o přežití, mohu s jistotou říci: život se mění. Nikdy netušíme, co má vesmír za lubem. Tak jej obejměte (co to dá).“

Covid 19 zastihl náš svět zcela nepřipraven. O devastujícím účinku viru bylo již napsáno mnoho a přesto je dnes skoro nemožné se shodnout na tom, co se stalo a co s tím. Koronavirus každopádně dokončil neblahé novodobé rozklížení naší západní společnosti. Zpovykaná a rozmazlená vymoženostmi moderního věku, dosavadním blahobytem a pohodlím, neumí dnes čelit existenciální hrozbě, kterou s sebou nese pandemie, jakou jsme dosud neměli možnost zažít. Naopak – adoptovali jsme představu všemocnosti, - utvrzovali jsme se v naději, že lidský věk se automaticky prodlužuje, medicína začíná porážet mnohá dosud nezničitelná zdravotní ohrožení, válečná ohniska se hasí hned v jejich zárodku, živelné katastrofy se rychleji napravují… Takové věci chápeme dnes stejně rutinně, jako lety do vesmíru nebo to, že si klidně zavoláme (zadarmo) od jezera ze Lhoty u Prahy na pobřeží Great Ocean Road u Melbourne.

Ta pohoda nás chybně naučila vymýšlet si pseudoproblémy, vzájemné propojení umožnilo paradoxně rozdvojení. Lidé se začali polarizovat, média a sociální sítě podněcují stále více a více rozdělování společnosti, která se tak stává netolerantní, dogmatická, bezohledná a – hloupá. A v boji, kterému dnes čelí, zůstává nesjednocená a bezmocná.

To nejsou nejlepší vyhlídky do roku 2021. Podaří se nám, jako lidstvu už mnohokrát dřív, zvládnout novou nelehkou výzvu, kterou tentokrát představuje Covid 19? A bude to již letos?

Z pohledu Čechoaustralanů žijících ve dvou dnes nejpříjemnějších zemích světa na tom nejsme nejhůř. Boj s koronavirem jsme v roce 2020 zvládali i nezvládali, je to jako na houpačce, a jak vidno, závislé na chování občanů té které země. V okamžiku, kdy převáží solidarita, disciplína a rozum, bodujeme kladně, když zavelí politikaření, sobectví a malost, už se vezeme… Dejme se proto letos inspirovat „mateship“ soudržností a střežme se sebedestrukce, aby byl 2021 rokem nápravy nejen zdraví fyzického ale i zdraví duše.

Časopis Čechoaustralan není za dané situace schopen vycházení v tištěné podobě, internetově zůstáváme propojení online na našich stránkách a na Facebooku. Moje dlouho očekávaná kniha Má říše kupodivů míří v těchto dnech do nakladatelství, těším se, že se s Vámi na jejích stránkách opět brzy setkám. Mezitím zůstaňte zdrávi a pozitivní v tom správném a původním slova smyslu.

Barbara Semenov

bsemenov@cechoaustralan.com

jaro / podzim 2019

cechoaustralan-jaro-podzim-2019.pdf
(4.7Mb)

ČECHOOAUSTRALAN byl vybrán Národní knihovnou České republiky jako kvalitní zdroj, který by měl být uchován do budoucna a stát se součástí českého kulturního dědictví.  Obsah webových stránek ČECHOAUSTRALANA bude několikrát ročně archivován pro trvalé zachování.  Záznam o stránkách se stane součástí katalogu Národní knihovny a bude zařazen do České národní bibliografie.

ČECHOAUSTRALAN, nezávislý celoaustralský krajanský list, se těší značné oblibě krajanů nejen v Austrálii a v České republice. Časopis spojuje české a mezinárodní aspekty našich životů, - vrací se k příběhům krajanů a jejich vzájemnosti a zároveň se věnuje tomu, co zajímá české krajany po celém světě.
.

ČECHOAUSTRALAN čerpá inspiraci a síly z vlastní prožité historie, ale zabývá se i současnými problémy, vším tím, co se nás dotýká v těchto dnech, co nás trápí a ještě lépe, z čeho máme radost.

Předplatným časopisu potěšíte sebe i své přátele, může být také hezkým dárkem vašim blízkým. Na obsahu časopisu se můžete podílet svými vlastními příběhy a úvahami, které zašlete do naší redakce.
Předplaťte si zasílání tištěného měsíčníku za roční cenu $40 na adrese časopisu:

 ČECHOAUSTRALAN, P. O. BOX 1008, HAWKSBURN, VIC 3142, AUSTRALIA

email:  redakce@cechoaustralan.com

šeky na účet ČECHOAUSTRALAN nebo bankovním převodem na CECHOAUSTRALAN
account #: 813753720, National Australia Bank, BSB: 083-004

 Ukázkové číslo zašleme zdarma! 

Přejeme příjemné počtení a těšíme se na Vaše dopisy, názory a příběhy.

Co krajan, to příběh!

ČECHOAUSTRALAN  Vydavatel/šéfredaktor - Barbara Semenov, Webmaster - Dalibor Smetana

 Partnerské internetové portály

www.czechoslovaktalks.com

www.czechevents.net

czechfolks.com/plus 

www.chcidoaustralie.cz

cz.jooble.org  

Hlavní stránka  |  Čísla časopisu  |  Sponsoři  |  Napište nám  |  Úžasné Česko  |  Zajímavé odkazy  |  Zajímavé čtení  |  Fotogalerie


Creative Commons License
Cechoaustralan
autor Barbara Semenov podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko.
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.cechoaustralan.com